Tvisteløsning og prosedyre

menu-sep

Når man står i en rettslig tvist innebærer dette i mange tilfeller en ekstraordinær situasjon for de involverte partene. Dette stiller høye krav til kommunikasjon og faglig kompetanse hos advokaten. Det er viktig at advokaten søker å belyse alle sider av saken, vurdere mulige utfall og analysere prosessrisikoen. Dette er med på å legge grunnlaget for riktige beslutninger underveis i prosessen.

Advokatfirmaet Dehn har flere advokater med omfattende erfaring innen tvisteløsning og prosedyre. Gjennom sin erfaring har de opparbeidet seg et godt juridisk skjønn, gode analytiske evner, samt evnen til å se helheten i en sak.

Vi bistår med tvisteløsning og prosedyreoppdrag innen alle våre fagområder. Med vår brede fagkompetanse kan vi raskt sette sammen tverrfaglige team for å møte den enkelte klients behov.

Våre advokater har alltid som målsetting å løse flest mulig saker utenfor domstolene. Dette er effektivt og kostnadsbesparende for klienten.

I de tilfellene saken havner i retten er advokatene i Dehn opptatte av god kommunikasjon og godt samarbeid med klienten. Våre advokater behandler et stort antall saker for ulike domstoler årlig og kan vise til gode resultater.

Vi bistår med:

  • Forhandlinger
  • Sivile prosessoppdrag
  • Skjønn
  • Voldgift
  • Granskning
  • Jordskifte

 

Advokater innen tvisteløsning og prosedyre:

Ellen Dehn Arvesen
Erik Bjørn
Rolf J. Cappelen
Andreas Dypvik
Torbjørn Evjenth
Ingvild Elisabeth Flovik
Anitra Haldorsen
Anders Goplen Haug
Hedda Strømsodd Hosar
Ragnhild Kverneland
Peder Morset
Johan Mølbach-Thellefsen
Grete Funderud Stillum
Atle Zerwekh
Elisabeth Rui Jørgensen
Espen Kolflaath
Magnus Gustavsen