Tvisteløsning og prosedyre

menu-sep

Når man står i en rettslig tvist innebærer dette i mange tilfeller en ekstraordinær situasjon for de involverte partene. Dette stiller høye krav til kommunikasjon og faglig kompetanse hos advokaten. Det er viktig at advokaten søker å belyse alle sider av saken, vurdere mulige utfall og analysere prosessrisikoen. Dette er med på å legge grunnlaget for riktige beslutninger underveis i prosessen.

Advokatfirmaet Dehn har flere advokater med omfattende erfaring innen tvisteløsning og prosedyre. Gjennom sin erfaring har de opparbeidet seg et godt juridisk skjønn, gode analytiske evner, samt evnen til å se helheten i en sak.

Vi bistår med tvisteløsning og prosedyreoppdrag innen alle våre fagområder. Med vår brede fagkompetanse kan vi raskt sette sammen tverrfaglige team for å møte den enkelte klients behov.

Våre advokater har alltid som målsetting å løse flest mulig saker utenfor domstolene. Dette er effektivt og kostnadsbesparende for klienten.

I de tilfellene saken havner i retten er advokatene i Dehn opptatte av god kommunikasjon og godt samarbeid med klienten. Våre advokater behandler et stort antall saker for ulike domstoler årlig og kan vise til gode resultater.

Vi bistår med:

  • Forhandlinger
  • Sivile prosessoppdrag
  • Skjønn
  • Voldgift
  • Granskning
  • Jordskifte

 

Advokater innen tvisteløsning og prosedyre:

Ellen Dehn Arvesen
Erik Bjørn
Rolf J. Cappelen
Andreas Dypvik
Torbjørn Evjenth
Ingvild Elisabeth Flovik
Magnus Frøysaa
Anitra Haldorsen
Anders Goplen Haug
Hedda Strømsodd Hosar
Ragnhild Kverneland
Peder Morset
Johan Mølbach-Thellefsen
Grete Funderud Stillum
Atle Zerwekh
Elisabeth Rui Jørgensen
Espen Kolflaath
Magnus Gustavsen