Image Description

Elisabeth Rui Jørgensen

menu-sep

Advokat MNA

Elisabeth Rui Jørgensen arbeider hovedsakelig med kontraktsrettslige problemstillinger innenfor fast eiendom og selskapsrett, samt konkurs og tvangsinndrivelse. 

Jørgensen har lang erfaring som jurist i det offentlige, herunder fra Namsmannen i Oslo og Trygderetten, og har følgelig god kjennskap til prosesser og rettsregler i forvaltningen. 

Jørgensen har mastergrad fra Universitet i Oslo med fordypning i immaterialrett, personvern og petroleumsrett og har skrevet masteroppgave i varemerkerett.

Som advokat er Jørgensen opptatt av faglig kvalitet, og jobber effektivt og målrettet for å finne gode løsninger for våre klienter.

Fagområder

Utdanning

  • 2016: Advokatbevilling
  • 2013: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Erfaring

  • 2021: Advokat, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2019: Protokollfører, Norges Høyesterett
  • 2014: Rettsfullmektig, Trygderetten
  • 2013: Førstekonsulent, Namsfogden i Oslo
  • 2012: Trainee, Advokatfirmaet Schjødt AS