Bilde av Elisabeth Rui Jørgensen Eew7887mindre

Elisabeth Rui Jørgensen

menu-sep

Advokat MNA

Elisabeth arbeider bredt innenfor det forretningsjuridiske området, og har særlig kompetanse innenfor insolvens/konkurs, kontraktsrett, selskapsrett og immaterialrett.

Elisabeth har særlig bred erfaring med konkursrettslige problemstillinger, og arbeider med et stort antall konkursboer i året. Hun yter også bistand med spørsmål innen selskapsrett og kontraktsrett, og bistår både selskaper og privatpersoner med rådgivning. Med lang erfaring som jurist i det offentlige, herunder fra Namsmannen i Oslo og Trygderetten, har Elisabeth god kjennskap til prosesser og rettsregler i forvaltningen. 

Som advokat er Elisabeth opptatt av faglig kvalitet, og jobber effektivt og målrettet for å finne gode løsninger for våre klienter.

Fagområder

Erfaring

  • 2021: Advokat, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2019: Protokollfører, Norges Høyesterett
  • 2014: Rettsfullmektig, Trygderetten
  • 2013: Førstekonsulent, Namsfogden i Oslo
  • 2012: Trainee, Advokatfirmaet Schjødt AS

Utdanning

  • 2016: Advokatbevilling
  • 2013: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo