Bilde av Atle Zerwekh Eew3452mindre

Atle Zerwekh

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Atle har lang arbeidserfaring knyttet til konkurs-, insolvens-, pante- og selskapsrettslige problemstillinger. Han har også erfaring med arv og dødsbo, skatte- og avgiftsbetaling, tvangsinnfordring og straffesaker. 

Atle arbeider med et stort antall konkursboer hvert år og har omfattende kompetanse innen alle konkursrettslige problemstillinger. Han har også god kompetanse innen selskapsrett og kontraktsrett, og bistår både selskaper og privatpersoner med rådgivning. Han er bostyrer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett i offentlige dødsboskifter og konkursboer.

Med 12 års erfaring fra Skattedirektoratetm, har Atle opparbeidet seg solid kompetanse innen et bredt spekter av skatterettslige problemstillinger. Atle arbeider også innen fast eiendoms rettsforhold, samt med arverett, herunder gjennomføring av dødsboskifter.

Som advokat er Atle grundig, tydelig og løsningsorientert.

Fagområder

Erfaring

  • 2021: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2019: Advokat, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2010: Advokat, Advokatfirmaet Nissen-Lie
  • 2001: Seniorrådgiver, Skattedirektoratet
  • 1998: Politifullmektig, politiadjutant, Oslo politikammer 
  • 1995: Førstekonsulent, rådgiver, kontorsjef, Skattedirektoratet

Utdanning

  • 2010: Advokatbevilling
  • 1995: Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo
  • 1988: Politiskolen