Image Description

Atle Zerwekh

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Atle Zerwekh har lang arbeidserfaring knyttet til konkurs-, insolvens-, pante- og selskapsrettslige problemstillinger. Han har også erfaring med arv og dødsbo, skatte- og avgiftsbetaling, tvangsinnfordring og straffesaker. 

Zerwekh arbeider med et stort antall konkursboer hvert år, og har omfattende kompetanse innen alle konkursrettslige problemstillinger. Han har også god kompetanse innen selskapsrett og kontraktsrett, og bistår både selskaper og privatpersoner med rådgivning. Han er bostyrer for Asker og Bærum tingrett i offentlige dødsboskifter og konkursboer.

Med 12 års erfaring fra Skattedirektoratet har Zerwekh opparbeidet seg solid kompetanse innen et bredt spekter av skatterettslige problemstillinger. Zerwekh arbeider også innen fast eiendoms rettsforhold, samt med arverett, herunder gjennomføring av dødsboskifter.

Som advokat er Zerwekh grundig, tydelig og løsningsorientert.

Fagområder

Utdanning

  • 2010: Advokatbevilling
  • 1995: Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo
  • 1988: Politiskolen

Erfaring

  • 2021: Partner, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2019: Advokat, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2010: Advokat, Advokatfirmaet Nissen-Lie
  • 2001: Seniorrådgiver, Skattedirektoratet
  • 1998: Politifullmektig, politiadjutant, Oslo politikammer
  • 1995: Førstekonsulent, rådgiver, kontorsjef, Skattedirektoratet