Image Description

Johan Mølbach-Thellefsen

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Johan Mølbach-Thellefsens hovedarbeidsområde er forretningsjuridisk rådgivning, hvor han særlig jobber med utarbeidelse, forhandling og revisjon av kommersielle kontrakter.

En stor del av arbeidet gjelder entreprise, eiendom og handel. Han har bistått i mange transaksjoner og tvister av betydelige omfang. Mølbach-Thellefsen arbeider også ofte med familieeide og mellomstore virksomheter, og har rådgitt ved og gjennomført generasjonsskifter.

Mølbach-Thellefsen har i mer enn 20 år vært bostyrer for til sammen tre forskjellige tingretter, og har hatt flere store og krevende boer. Han benytter også insolvenskompetansen til å rådgi virksomheter med presset likviditet.

Mølbach-Thellefsen har god kommersiell forståelse, lang styreerfaring og flere styreverv. Som advokat er han engasjert, handlekraftig og løsningsorientert.

Fagområder

Utdanning

 • 1990: Advokatbevilling
 • 1987: Cand. Jur, Universitet i Oslo
 • 1980: Sjøkrigsskolen, operativ Kystartilleriavdeling
 • 1979: Oslo Handelsgymnasium

Erfaring

 • 2019: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
 • 2013: Advokat og partner, Brækhus Dege/Brækhus Advokatfirma
 • 2001: Advokat og partner Svensson Nøkleby Advokatfirma
 • 1996: Advokat og partner Advokatfirmaet Wahl, Nøkleby & Co
 • 1993: Advokat, Advokatfirma Nøkleby, Strømsjordet og Mølbach-Thellefsen
 • 1991: Advokat, Advokatfirma Evensen & Co
 • 1989: Fullmektig Advokatfirmaet Kvale & Brede
 • 1988: Førstekonsulent, Prisdirektoratet
 • 1980: Offiser Kystartilleriet

Verv

 • Mølbach-Thellefsen har flere styreverv. Disse utgjør en betydelig del av hans portefølje.