Bilde av Anitra Haldorsen Eew4152mindre

Anitra Haldorsen

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Anitras kjernekompetanse er barnevern, barnerett og straffe- og erstatningsrett. Hun har bred erfaring innen disse rettsområdene.

Hun arbeider først og fremst som kommuneadvokat i barnevernssaker for en rekke kommuner i Akershus. Anitra har erfaring som aktor i politiet, og er i dag engasjert som fast bistandsadvokat for Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun prosederer et stort antall saker for fylkesnemndene og domstolene hvert år.

Anitra har høy kompetanse innen erstatningsrett, og bistår både det offentlige og privatpersoner i erstatningssøksmål. Hun har også meget gode engelskkunnskaper.

Anitra er målrettet, tydelig og evner å se alle sider av en sak. Hun har et stort engasjement for rettighetene til de svake i samfunnet; barn og ungdom og de som er utsatt for straffbare handlinger, samt de som lever i svært vanskelige livssituasjoner.

Fagområder

Erfaring

 • 2019: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
 • 2012: Advokat og Partner, Brækhus Dege/Brækhus Advokatfirma
 • 2000: Advokat, eget firma / kontorfellesskap, Sandvika Advokatkontor
 • 1994: Jurist, Oslo kommune, Barne- og familieetaten
 • 1992: Politifullmektig, Drammen politikammer
 • 1991: Politifullmektig og adjutant, Tønsberg politikammer
 • 1991: Jurist, Gjensidige næringsliv

Utdanning

 • 2005: Kurs i rettsmekling
 • 1993: Kurs på politihøyskolen i Oslo i etterforskning av seksuelle overgrep
 • 1993: Advokatbevilling
 • 1991: Cand. Jur, Universitet i Oslo
 • 1990: Utveksling, North Dakota, spesialfag i internasjonal rett

Verv mv

 • 2017: Medlem av JUC sin nettverksgruppe innen barnerett
 • Fram til 2012: Medlem av Barnejuridisk forum
 • 2006-2009: Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg