Bilde av Erik Bjørn Eew3686mindre

Erik Bjørn

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Erik Bjørn bistår til daglig flere av landets største boligutviklere. Han bistår med tomtekjøp, selskapsrettslig organisering av eierskapet i prosjektet, og organisering av eiendommene, det vil si deling og sammenføyning av tomter, grensejustering, arealoverføring, tinglysning av erklæringer og seksjonering. Han bistår også privatklienter i byggesaker og reguleringssaker.

Erik er bostyrer i konkurs ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett, og oppnevnes som bostyrer i et større antall konkursboer, tvangsoppløsningsboer og tvangsavviklingsboer hvert år.

Han bistår både større og mindre entreprenører og byggherrer i sluttoppgjør og tvisteløsning innenfor entreprise.

Han fører jevnlig saker for domstolene og jordskifteretten, og har tidligere vært dommerfullmektig i tingretten.

Fagområder

Erfaring

  • 2022: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2018: Advokat og partner, Consilium Advokatfirma AS
  • 2014: Advokat og partner, Consilium Advokatfirma DA
  • 2011: Advokat, Consilium Advokatfirma DA
  • 2010: Dommerfullmektig, Asker og Bærum tingrett
  • 2009: Dommerfullmektig, Aust-Agder tingrett
  • 2006: Advokatfullmektig og fast advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Utdanning

  • 2009: Advokatbevilling
  • 2005: Cand. jur., Universitetet i Oslo
  • 2004: EU-rettslige fag, Universitetet i Utrecht, Nederland