Sammen finner vi frem

Per Ung: Padleren © Per Ung / Bono

Om oss

menu-sep

Som Asker og Bærums største advokatfirma, er vi rustet til å hjelpe deg med både små og store juridiske problemstillinger. Vi har bred kompetanse og erfaring innen de fleste rettsområder, og hjelper både bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Vi tilbyr spesialisert bistand innen de fleste forretningsjuridiske disipliner, og har en rekke advokater med omfattende prosedyreerfaring.

Gode relasjoner er viktig for oss, og mange av klientene våre har vi representert i en årrekke.

Advokatene våre har faste verv blant annet for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett, Statsforvalteren i Oslo og Viken og for ulike kommuner. Dehn holder også kurs for bedrifter, det offentlige og privatpersoner.

For å kunne bistå våre klienter i alle faser av eiendomstransaksjoner har vi to advokater som utfører oppgjørsmegling med sikkerhetsstillelse hos Finanstilsynet.

Vi har det bra på jobb, og mener at det er nøkkelen for gode samarbeid.

Sammen finner vi frem.


Priser og vilkår

Personvernerklæring og cookie policy

Vi er miljøfyrtårnsertifisert