Bilde av Rolf Cappelen Eew9731mindre

Rolf Jacob Cappelen

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Rolf arbeider bredt innen både privatrettslige og forretningsjuridiske områder. Han har lang erfaring og solid kompetanse særlig innen arverett, strafferett, familierett, kontraktsrett og barnevern.

I sin stilling som juridisk konsulent hos skattefogden opparbeidet han seg stor kunnskap knyttet til arv og avgift. Etter at han begynte som advokat i 1998 har han løpende rådgitt et stort antall klienter innen alle sider av arveretten.

Rolf har arbeidserfaring som politiadvokat gjennom fem år og førte i den forbindelse et stort antall straffesaker for domstolene. Som advokat har han opparbeidet seg omfattende prosedyreerfaring både i sivil- og straffesaker.

I sitt virke som advokat er Rolf grundig, systematisk og kunnskapsrik. Han er opptatt av å finne de beste løsningene for klienten, samtidig som han er han tydelig i sin rådgivning.

Fagområder

Erfaring

  • 2019: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2007: Advokat, kontorfellesskap med Brækhus Dege / Brækhus Advokatfirma
  • 1998: Advokat i egen praksis / kontorfellesskap
  • 1993: Politifullmektig / politiadjutant / politiinspektør, Oslo politidistrikt
  • 1991: Juridisk konsulent, Skattefogden i Oslo og Akershus 

Utdanning

  • 1995: Advokatbevilling
  • 1991: Cand. jur., Universitetet i Oslo
  • 1984: Språk og political science, San Diego State University, 
  • 1982: Befalsskolen for feltartilleriet