Bilde av Grete Funderud Stillum Eew3254mindre

Grete Funderud Stillum

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Grete arbeider hovedsakelig innen det forretningsjuridiske området, og særlig med utarbeidelse, forhandlinger og gjennomføring av kontrakter, og eventuelle tvister. En vesentlig del av hennes oppdrag er relatert til IT- og teknologi, og hun har erfaring fra mange ulike IT-prosjekter. Grete har jobbet mye med implementeringer av ERP-løsninger og andre standardløsninger, i tillegg til utviklings- og digitaliseringsprosjekter. Hun kan bistå i hele eller deler av prosjektfasen, fra den innledende fase med utsendelse og vurdering av tilbud, avtaleinngåelse og prosjektoppfølging med endringsordre og reforhandling etter forsinkelse, og krav om heving og/eller erstatning. 

Grete har lenge jobbet med personvern, og ved vedtakelsen av GDPR har denne kompetansen i stadig større grad blitt etterspurt. Grete bistår både når det er behov for å få på plass et system som ivaretar GDPR-kravene, ved revisjoner og for å sikre etterlevelse. I tillegg gir hun rådgivning om personvern i ulike andre sammenhenger.

Grete arbeider også mye med immaterialrett/IPR og markedsføringsrett hvor hun bistår ved rettighetsregulering, etablering av vern, krenkelser, etterligningssaker, foretaksnavn- og domenetvister mv.

I tillegg arbeider Grete med oppdrag knyttet til kjøp og salg av varer og tjenester, hvor hun bl.a. har utviklet flere standardkontrakter for klienter og også bistått ved digitalisering av avtaleprosesser mv. I tillegg har hun erfaring fra arbeid med regelendringer, og ulike spørsmål etter forvaltningsloven. Hun bistår dessuten jevnlig ved transaksjoner, særlig i forhold til IT, teknologi og IPR.

Som advokat er Grete analytisk, faglig nysgjerrig og serviceinnstilt. Hun er god til å se klientenes reelle behov og finne løsninger.

Fagområder

Erfaring

 • 2019: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
 • 2013: Advokat og partner, Brækhus Dege Advokatfirma / Brækhus Advokatfirma
 • 2006: Advokat og partner, Svensson Nøkleby Advokatfirma
 • 2003: Ansatt advokat Svensson Nøkleby Advokatfirma
 • 2000: Ansatt advokat Arntzen de Besche Advokatfirma
 • 1998: Advokatfullmektig/ansatt advokat Arntzen, Underland & Co Advokatfirma
 • 1996: Dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal herredsrett
 • 1994: Advokatfullmektig Arntzen, Underland & Co Advokatfirma

Utdanning

 • 1996: Advokatbevilling
 • 1994: Cand. Jur, Universitetet i Oslo

Verv mv

 • Styremedlem i Drammens Brukshundklubb
 • Medlem i fagutvalget for JUS - Juristenes Utdanningssenter for IKT
 • Medlem i EGN Norges nettverksgruppe ERP leder/Forretningsutvikling og digitalisering