Bilde av Ellen Dehn Arvesen EEW9569 2Mindre

Ellen Dehn Arvesen

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Ellen har omfattende kompetanse og erfaring innen arve- og skifterett, familierett, strafferett, barnevernrett, kontraktsrett og fast eiendom.

Hun arbeider daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til arveplanlegging, skifterett, foreldrekonflikter og straffesaker. Hun får fast oppdrag av retten som offentlig bostyrer i ektefelleskifter og dødsboskifter, og har lang erfaring med å håndtere komplekse og langvarige skiftesaker. Ellen er også godkjent mekler.

Ellen er en erfaren prosedyreadvokat og har ført et betydelig antall sivil- og strafferettslige saker for domstolene. Hun har bakgrunn både fra politiet og som dommer, og har vært fast forsvarer for Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ellen har ført flere store straffesaker innen gransking, hvor hun blant annet har bistått Redningsselskapet.

Som tidligere kriminalsjef i Asker og Bærum har Ellen i tillegg erfaring innen bl.a. spørsmål knyttet til miljørett, yrkestransportloven, jernbaneloven, sjøloven, havneloven samt beredskaps- og sikkerhetslovgivningen.

Ellen ønsker å benytte sin juridiske kompetanse til det beste for samfunnet og de mennesker hun kommer i kontakt med i de funksjoner hun til enhver tid betjener. Til denne oppgaven benytter hun seg av sitt juridiske skjønn, sine evner til å fatte beslutninger, samarbeide, kommunisere og lytte, samt evnen til å se helheten.

Fagområder

Erfaring

 • 2019: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
 • 2001: Advokat og partner, Brækhus Dege / Brækhus Advokatfirma
 • 2000: Kriminalsjef/politiinspektør, Asker og Bærum politidistrikt
 • 1999: Konstituert Sorenskriver, Holmestrand sorenskriverembete
 • 1998: Dommerfullmektig, Holmestrand sorenskriverembete
 • 1990: Kriminalsjef, Asker og Bærum politidistrikt
 • 1990: Justisdepartementet, kriminalomsorgsavdeling

Utdanning

 • 2001: Kurs i Kriseinformasjon, Sentralskolen for sivilt beredskap
 • 1997: LOU I – Kurs i ledelse og organisasjonsutvikling, Politihøgskolen (10 vekttall)
 • 1997: Kurs i Stabsledelse
 • 1995: Kurs i virksomhetsplanlegging, Statskonsult
 • 1993: Kurs i personalledelse, Asker og Bærum politidistrikt
 • 1992: Ledelseskurs for jurister, Politihøgskolen
 • 1992: Advokatbevilling
 • 1989: Universitet i Oslo Cand.Jur.
 • 1978-1980: University of Utah

Verv mv.

 • 2010: Fast forsvarer for Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett
 • Styremedlem i Norges Rytterforbund
 • Styremedlem i Anicura Vet AS
 • 2005-2008: Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker