Bilde av Magnus Frøysaa EEW8234 2Mindre

Magnus Frøysaa

menu-sep

Advokat MNA | Partner

Magnus Frøysaa har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor rettsområdene fast eiendom, familie og arv og næringslivsjus.

Han bistår privatpersoner, sameiere, borettslag og bedrifter i et bredt spekter av saker som angår kjøp, salg og utleie av fast eiendom, entreprise, håndverkertjenester, naborett, jordskiftesaker, veirett, servitutter og øvrig saker innen fast eiendoms rettsforhold.

Innenfor familie og arv, yter han juridisk bistand ved arveoppgjør, arveplanlegging, testament og generasjonsskifte. I tillegg bistår han ved opprettelse av samboeravtaler og ektepakter, og ved økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd og skilsmisse. Han har en god forståelse av de mang og ulike problemstillingene som kan oppstå i slike saker.

Magnus bistår også en rekke bedrifter innen kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett og annen rådgivning i deres daglige virke.  I tillegg har han erfaring med å ivareta arbeidstakeres rettigheter.

Han har omfattende prosesserfaring og opptrer jevnlig som prosessfullmektig i tingretter, lagmannsretter og jordskifteretter.

Magnus er en engasjert, handlekraftig og løsningsorientert advokat som har evnen til å skape gode mellommenneskelige relasjoner. Han er genuint opptatt av å finne gode løsninger for klientene.

 

Fagområder

 

Erfaring

  • 2023: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2015: Advokat og partner, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS
  • 2007: Advokatfullmektig, advokat og partner, Advokatfirmaet Solbø & Co AS
  • 2006: Advokatfullmektig, Forretningsadvokatene DA
  • 2005: Førstekonsulent, Mattilsynet, Hovedkontoret

 

Utdanning

  • 2007: Advokatbevilling
  • 2005 Juridisk embetseksamen, UiO