Bilde av Peder Morset Eew1374mindre

Peder Morset

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Peder arbeider bredt innen privatrettslige og forretningsjuridiske områder. Han bistår både privatpersoner, selskaper og kommuner med løpende rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag.

Morset har særlig kompetanse innen strafferett, familie- og arverett, kontraktsrett og barnevernrett. Han har lang prosedyreerfaring i både sivil- og straffesaker, og prosederer et betydelig antall saker for domstolene hvert år. Peder har erfaring både fra påtalemyndigheten og domstolen, og er i dag fast forsvarer ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett. 

Peder bistår Fylkesmannen i Oslo og Akershus i spørsmål knyttet til vergemål. Han oppnevnes jevnlig som midlertidig verge i tvistesaker.

I sitt virke som advokat er Peder opptatt av å sikre klientens rettigheter og å gi tydelige råd. Han arbeider målrettet og effektivt og har gjennom sin lange arbeidserfaring opparbeidet et godt juridisk skjønn.

Fagområder

Erfaring

  • 2019: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2009: Advokat og partner, Brækhus Dege/Brækhus Advokatfirma
  • 1997: Advokat, egen praksis/kontorfellesskap
  • 1995: Dommerfullmektig ved Halden tingrett
  • 1991: Politifullmektig/politiadjutant, Rogaland, Kongsberg og Asker og Bærum politikammer

Utdanning

  • 1994: Advokatbevilling
  • 1991: Cand. jur., Universitetet i Oslo
  • 1981: Befalsskolen for feltartilleriet

Verv mv

  • Styremedlem, Asker og Bærum Grøntmiljø 
  • Styrets leder, SMI snowmakers