Forvaltning og offentlig rett

menu-sep
Både virksomheter og privatpersoner utleder vesentlige rettigheter og plikter fra det offentlige. Som lovgiver, myndighetsutøver og tjenestetilbyder møter vi offentlig myndighet i alle bransjer – og på alle samfunnsområder.

Effektiv og målrettet myndighetskontakt krever god forståelse for offentligrettslig regelverk og praktisk erfaring fra saker mot og for offentlige organer. Flere av advokatene i Dehn har lang arbeidserfaring fra tidligere stillinger i det offentlige hvor de gjennom mange år har ytt løpende juridisk rådgivning, herunder kursvirksomhet, til offentlige organer.

Advokatene i Dehn har også lang erfaring med juridisk rådgivning og saksføring på vegne av organisasjoner, virksomheter og private parter i saker mot det offentlige. Dehns advokater bistår blant annet med utarbeidelse og revisjon av regelverk, herunder bistand og myndighetskontakt under pågående endringsprosesser, kursvirksomhet i offentligrettslige emner, søknad, klage og oppfølgning av offentlige vedtak og annen rådgivning innen forvaltningsretten.

Forvaltningsrett og offentligrett berører ofte andre rettsområder som fast eiendom, arverett, barnevern og selskapsrett. Våre advokater samarbeider tett internt, og arbeider ofte i team slik at vår kompetanse dekker alle sider av saken.

Vi bistår med:

  • Rådgivning
  • Utarbeidelse og revisjon av regelverk
  • Tvisteløsning
  • Undervisning
  • Søknad, klage og oppfølging av offentlige vedtak
  • Kursvirksomhet

Advokater innen forvaltning og offentlig rett:

Ellen Dehn Arvesen
Per O. Bjørnsen
Anitra Haldorsen
Hedda Strømsodd Hosar
Ragnhild Kverneland
Peder Morset
Grete Funderud Stillum
Elisabeth Rui Jørgensen
Espen Kolflaath