Arverett

menu-sep

Arveretten blir stadig mer kompleks som følge av sammensatte familiemønstre og store formuer. Behovet for arveplanlegging og skreddersydde løsninger er økende.

Advokatene i Advokatfirmaet Dehn har omfattende erfaring og kompetanse innen arverett. Vi har et stort arverettslig team som jobber daglig med målrettet arveplanlegging og gjennomføring av arveoppgjør. Fire av våre advokater får jevnlig oppdrag fra Asker og Bærum tingrett som bostyrere i offentlige dødsbokifter.

Dehn bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor arv og dødsboskifte. Våre advokater har betydelig prosedyreerfaring på området og fører jevnlig saker for domstolene.

Stadig flere etterlater seg fast eiendom i utlandet, selskaper og verdipapirer. I Dehn samarbeider vi tverrfaglig og får ofte nytte av vår gode kompetanse innen selskapsrett og eiendom.

Vi bistår med:

  • Generell arveplanlegging
  • Opprettelse av testament og fremtidsfullmakt
  • Rådgivning i forbindelse med arveoppgjør
  • Gjennomføring av testamenter (testamentfullbyrder)
  • Gjennomføring av arveoppgjør (privat bobestyrer)
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Overdragelser av eiendom eller selskap/virksomheter i forbindelse med arveoppgjør

Advokater innen arverett:

Ellen Dehn Arvesen
Per O. Bjørnsen
Rolf J. Cappelen
Ingvild Elisabeth Flovik
Magnus Frøysaa
Anders Goplen Haug
Peder Morset
Johan Mølbach-Thellefsen
Atle Zerwekh
Nora Kittelsen Gaardholm