Selskapsrett og transaksjoner

menu-sep

Selskapsretten er et sentralt rettsområde som berører alle former for virksomhet i Norge. Selskapsretten utvikler seg raskt i tråd med samfunnet, samtidig som det er utbredt lovgivning på området. Det oppstår ofte kompliserte problemstillinger i forbindelse med etablering, drift, omdanning, avvikling og salg av selskaper, og god advokatbistand kan være avgjørende for å sikre verdier.

Advokatfirmaet Dehn bistår firmaer i oppstarts- og omdanningsfaser, hvor rådgivning knyttet til valg av selskapsform, konsernstruktur, aksjonæravtaler og andre selskapsrettslige dokumenter står sentralt.

Våre advokater har lang erfaring og solid bransjekunnskap innen alle selskapsrettens områder, og yter løpende bistand til små og mellomstore bedrifter.

Hvis det oppstår konflikt er våre advokater løsningsorienterte og har betydelig erfaring med forhandlinger mellom partene. Vi har også prosedyreerfaring dersom konflikten ender i domstolen.

Advokatene i Dehn har solid kompetanse også innen transaksjoner og bistår kjøpere, selgere og investorer i alle typer transaksjoner.

I vår rådgivning knyttet til transaksjoner arbeider vi tett med våre advokater innen blant annet arbeidsrett, merverdiavgift og konkurranserett.

Vi bistår med:

 • Valg av selskapsform
 • Stiftelse
 • Utarbeidelse av vedtekter og andre selskapsrettslige dokumenter
 • Utarbeidelse av aksjonæravtaler og andre samarbeidsavtaler
 • Kjøp og salg av virksomheter, aksjer og selskapsandeler
 • Kapitalforhøyelse og andre kapitaltransaksjoner
 • Spørsmål om utbytte og andre utdelinger
 • Rådgivning i forbindelse med styreansvar og daglig ledelse
 • Tvisteløsning i konfliktsituasjoner
 • Restruktureringer og omorganiseringer, fisjon, fusjon og generasjonsskifter
 • Styrearbeid

Advokater innen selskapsrett:

Erik Bjørn
Per O. Bjørnsen
Andreas Dypvik
Ingvild Elisabeth Flovik
Magnus Frøysaa
Hedda Strømsodd Hosar
Peder Morset

Johan Mølbach-Thellefsen
Grete Funderud Stillum
Atle Zerwekh
Elisabeth Rui Jørgensen
Espen Kolflaath
Magnus Gustavsen
Mie Darell Hovland