Barnerett

menu-sep

Omtrent halvparten av barna i Norge opplever at foreldrene går fra hverandre. I noen tilfeller lar ikke spørsmål om fast bosted, samvær og foreldreansvar seg løse uten å involvere advokater. Når barn blir en del av slike konflikter er det avgjørende med god og riktig advokatbistand for å løse konflikten på lavest mulig nivå, i tillegg til å sikre en god og bærekraftig løsning.

Advokatfirmaet Dehn har advokater med omfattende erfaring å bistå klienter i alle faser i saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Vi bistår i hovedsak foreldre/omsorgspersonen, men har også betydelig erfaring i rollen som barnets advokat. Våre advokater har også særlig kompetanse knyttet til barnebortføringssaker, foreldretvister på tvers av landegrenser og foreldretvister som omfatter barneverntjenesten.

Foreldretvister stiller særlige krav til advokatenes kompetanse innen mekling, i tillegg til den vanlige rettslige prosessen. Våre advokater har lang erfaring med og kursing i advokatmekling. Vi har også omfattende prosedyreerfaring på området og prosederer jevnlig foreldretvister for domstolene.

Vi bistår med:

  • Avtaler knyttet til foreldreansvar, fast bosted og samvær
  • Advokatmekling
  • Oppdrag som advokat i alle saker etter barneloven
  • Oppdrag som barnets advokat

 

Advokater innen barnerett:

Ellen Dehn Arvesen
Rolf J. Cappelen
Anitra Haldorsen
Ragnhild Kverneland
Peder Morset