Strafferett

menu-sep

Som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å la seg representere ved advokat, både under politiets etterforskning og ved en eventuell straffeforfølgning for domstolene. Også fornærmede i straffesaker har rett til å la seg bistå ved advokat. Ved å rådføre seg med advokat på et tidlig tidspunkt sikrer man at både rettigheter og plikter ivaretas for de involverte parter.

Flere advokater i Advokatfirmaet Dehn har lang erfaring med bistand og representasjon i alle typer straffesaker og bistår både privatpersoner og selskaper. Vi bistår også med håndtering av erstatnings- og oppreisingskrav.

Vår kompetanse innen strafferett og vår brede erfaring innen det forretningsjuridiske området gjør at våre advokater har opparbeidet en særlig kompetanse innen områdene gransking og økonomisk kriminalitet, herunder korrupsjon, utroskap, innsidehandel, ulovlig prissamarbeid, subsidiebedrageri og skatte- og avgiftsunndragelser.

Flere av våre advokater har lang erfaring fra politi, påtalemyndighet og domstol. To av våre advokater er faste forsvarere og en er fast bistandsadvokat ved Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett. Vi håndterer hvert år et stort antall straffesaker og har betydelig prosedyreerfaring på området.

 

Vi bistår med:

  • Rådgivning
  • Granskning og økonomisk kriminalitet
  • Forsvarer
  • Bistandsadvokat
  • Erstatning- og oppreisningskrav

Advokater innen strafferett:

Ellen Dehn Arvesen
Rolf J. Cappelen
Torbjørn Evjenth
Anitra Haldorsen
Peder Morset
Atle Zerwekh