Familie- og skifterett

menu-sep

Statistisk sett ender ca. 50 % av alle ekteskap med skilsmisse. Tallene er omtrent de samme for samboere. Avtaleregulering av partenes økonomiske forhold kan bidra til å avverge konflikter og forenkler det økonomiske oppgjøret ved et eventuelt brudd. I de tilfellene konflikt oppstår vil en tidlig rådgivning hos advokat kunne bidra til å løse saken på lavest mulig nivå.

I Advokatfirmaet Dehn bistår vi klienter med etablering av ektepakter og samboeravtaler, og tilpasser disse til arverettslige disposisjoner hvis ønskelig.


Våre advokater har lang erfaring og solid kompetanse med økonomiske oppgjør som følge av samlivsbrudd. Vi har bistått i en rekke kompliserte skifter, og ser blant annet økende grad konflikter knyttet til deling av næringsvirksomhet som er etablert under samlivet.

Hvis partene ønsker det har vi god erfaring med å representere begge parter i forsøk på å finne en omforent løsning. I de tilfellene der omforent løsning ikke oppnås har våre advokater omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.

Vi bistår med:

  • Opprettelse av ektepakter
  • Opprettelse av samboeravtaler
  • Gjennomføring av økonomiske oppgjør etter skilsmisse
  • Gjennomføring av økonomisk oppgjør etter brudd mellom samboere
  • Bostyrer i offentlige ektefelleskifter
  • Spørsmål knyttet til vergemål
  • Oppgjørsmegling

Advokater innen familie- og skifterett:

Ellen Dehn Arvesen
Rolf J. Cappelen
Ingvild Elisabeth Flovik
Magnus Frøysaa
Anitra Haldorsen
Anders Goplen Haug
Ragnhild Kverneland
Peder Morset
Nora Kittelsen Gaardholm