Barnevern

menu-sep

Barnevernssaker er av inngripende karakter og har stor innvirkning på barns liv. Rådgivning og juridisk bistand i disse sakene krever kompetanse og erfaring som strekker seg ut over det rent juridiske.

Advokatfirmaet Dehn har advokater med lang erfaring og solid kompetanse innen barnevernrett. Flere av våre advokater har i mer enn 20 år representert et stort antall kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold i deres barnevernssaker. Bistanden er formalisert gjennom anbud i de større kommunene og gjennom løpende oppdragsavtaler for de mindre kommunene.

I tillegg til dette driver Dehn omfattende kursvirksomhet på området, blant annet for kommuner og domstoler. En av våre advokater er nettverksleder i fagnettverket barnerett i JUC (Juristenes Utdannings Center).

Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring fra både fylkesnemnd og domstolene, og fører over hundre barnevernssaker hvert år.

Vi bistår med:

  • Løpende juridisk rådgivning
  • Undervisning og faglig oppdatering
  • Oppdrag som kommunens advokat i fylkesnemnd, tingrett, lagmannsrett og høyesterett
  • Kontakt med media, samt veiledning av kommunen knyttet til media
  • Forberedelse og prosedyre av erstatningssaker rettet mot kommunene
  • I begrenset grad private parter, da primært i Asker og Bærum

 

Advokater innen barnevern:

Ellen Dehn Arvesen
Rolf J. Cappelen
Anitra Haldorsen
Ragnhild Kverneland
Peder Morset