Eiendom og entreprise

menu-sep

Eiendom og entreprise er en sentral del av samfunnsutviklingen. Rettsområdene underligger omfattende regulering fra myndighetene og høy faglig kompetanse er en forutsetning for å kunne gi riktige råd.

Advokatene i Advokatfirmaet Dehn har omfattende kompetanse og erfaring innen eiendom og entreprise. Vi har et stort team av advokater som kjenner eiendomsbransjen godt og vet hvilke utfordringer som møter aktørene i markedet.

Dehn bistår både selskaper og privatpersoner i alle spørsmål knyttet til eiendom, herunder bygg og entreprise, eiendomstransaksjoner og oppgjørsmegling, eiendomsforvaltning, boligrett og utleie og eiendomsutvikling.

Våre advokater yter daglig løpende bistand til eiere, byggherrer, entreprenører, utviklere og rådgivere. Vi har inngående kjennskap til blant annet avhendingsloven, bustadoppføringsloven, plan- og bygningsloven og norske standarder, og våre advokater har betydelig erfaring med tvisteløsning på området. Flere av våre advokater har prosedyreerfaring fra både den alminnelig domstolen, jordskifteretten og voldgiftsretten.

Vi bistår med:

 • Tilrettelegging ved kjøp/salg og leie/utleie, herunder due dilligence (DD)
 • Kontraktsforhandlinger
 • Kontraktgjennomføring og overtakelse av fast eiendom
 • Tinglysing og konsesjonsforhold
 • Transaksjoner av eiendom og eiendomsselskap
 • Oppgjørsmegling
 • Entreprise- og konsulentavtaler
 • Rådgivning og prosess ifm. byggesaker, herunder ulovlighet
 • Veilag og veiskjønn
 • Naboforhold og servitutter/bruksretter
 • Organisere, etablere og omdanne eiendomsselskaper og boligselskap
 • Seksjonering og deling/sammenføyning av eiendom
 • Opsjons- og utbyggingsavtaler
 • Tomtefeste, tingsrett og skadeforsikring
 • Forvaltning
 • Tvisteløsning
 • Prosedyreoppdrag for domstolene

Advokater innen eiendom og entreprise:

Ellen Dehn Arvesen
Erik Bjørn
Per O. Bjørnsen
Rolf J. Cappelen
Ingvild Elisabeth Flovik
Magnus Frøysaa
Anders Goplen Haug
Hedda Strømsodd Hosar
Johan Mølbach-Thellefsen
Atle Zerwekh
Elisabeth Rui Jørgensen
Espen Kolflaath
Mie Darell Hovland