Konkurs og restrukturering

menu-sep

Konkurs og restrukturering involverer ofte vesentlige verdier, og tidsaspektet stiller høye krav til kompetanse, effektivitet og handlekraft hos advokaten.

Advokatfirmaet Dehn er Asker og Bærums største advokatfirma og våre advokater har betydelig erfaring på området. Advokatene i Dehn behandler årlig rundt 70-80 konkursboer, og håndterer jevnlig store og kompliserte boer. Fem av våre advokater har oppdrag som bostyrere for domstolen.

Våre advokater bistår også i restruktureringsprosesser og ved andre kritiske situasjoner, der det er nødvendig med en rask snuoperasjon for å redde virksomhet eller verdier og vurdering av styrets handleplikt. Vi bistår også med å ivareta kreditors interesser, for eksempel i spørsmål om pant og tvangsfullbyrdelse.

I saker knyttet til konkurs og restrukturering benytter vi oss jevnlig av vår kompetanse innen arbeidsrett og selskapsrett.

Vi bistår med:

 • Selskapsgjennomgang
 • Refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og interkreditoravtaler
 • Utenrettslige kreditorforhandlinger og restruktureringer
 • Offentlige gjeldsforhandlinger / konkursbeskyttelse
 • Rådgivning og prosessoppdrag i forbindelse med styreansvar, herunder egenkapitalspørsmål, lånetransaksjoner og sikkerhetsstillelser
 • Bistand i spesialengasjementssaker, herunder gjennomgang av depot og annen dokumentasjon for å vurdere risiko og posisjon, rådgivning ved forhandlinger mv.
 • Ulike problemstillinger og dokumentasjon relatert til pant og andre sikkerheter eller garantier, tvangsinndrivelse, konkurs og gjeldsforhandling
 • Inndrivelse av pengekrav, herunder tvangsinndrivelsesprosesser
 • Internasjonale insolvensspørsmål
 • Gjeldsnemndsleder- og bostyreroppdrag
 • Granskninger og varslingstjeneste
 • Bistand ved konkurs

 

Advokater innen konkurs og restrukturering:

Erik Bjørn
Per O. Bjørnsen
Andreas Dypvik
Anders Goplen Haug
Johan Mølbach-Thellefsen
Atle Zerwekh
Elisabeth Rui Jørgensen
Espen Kolflaath
Magnus Gustavsen