Arbeidsrett

menu-sep

De viktigste ressursene i en virksomhet er menneskene. Det er negativt både for enkeltpersoner og virksomheter dersom det oppstår arbeidsrettslige konflikter eller behov for nedbemanning. For at en virksomhet skal lykkes er det viktig å etablere gode rammer for personalpolitikk, virksomhetens daglige drift og virksomhetens evne til å tilpasse seg endringer i markedet og egen utvikling.

Advokatfirmaet Dehn har solid kompetanse og erfaring innen alle deler av den individuelle og den kollektive arbeidsretten, og vi bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver. Våre advokater bistår daglig virksomheter med rådgivning for å sikre gode løsninger og redusere sjansen for fremtidige tvister.

Dehn har blant annet omfattende kompetanse innen inngåelse av arbeidsavtaler, utarbeidelse av personalhåndbok, varsling, nedbemanning og avslutning av arbeidsforhold, herunder sluttavtaler, oppsigelse og avskjed. Våre advokater har bred erfaring med forhandlinger og har prosedert en rekke arbeidsrettslige saker for domstolene. Vi erfarer også at vi ofte får nytte av vår omfattende kompetanse innen personvern i arbeidsrettssaker.

Advokatfirmaet Dehn bistår arbeidsgivere, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstaker og fagforeninger. Vi samarbeider tett med våre klienter og skreddersyr løsninger i det enkelte tilfellet. Med klientens behov i fokus, jobber vi for å levere de beste og mest effektive løsningene.

Vi bistår med:

  • Arbeidsavtaler og annet avtaleverk
  • Utarbeidelse av personalhåndbok
  • Avslutning av arbeidsforhold
  • Etiske retningslinjer og antikorrupsjon
  • Omorganisering, nedbemanning
  • Personvernspørsmål, kontrolltiltak
  • Tariffavtaler
  • Tilsyn (fra Arbeidstilsynet, Datatilsynet mv.)
  • Varslingssaker, trakassering og diskriminering
  • Virksomhetsoverdragelser

 

Advokater innen arbeidsrett

Per O. Bjørnsen
Torbjørn Evjenth
Ragnhild Kverneland
Johan Mølbach-Thellefsen
Espen Kolflaath