Bilde av Espen Kolflaath Eew3076mindre

Espen Kolflaath

menu-sep

Advokat MNA/MNEF

Espen arbeider bredt innen det forretningsjuridiske området. Han har særlig kompetanse innen fast eiendom, konkursrett, forbrukerrett og tvisteløsning.  

Espen bistår både private og næringsdrivende med kontraktsforhandlinger ved kjøp og salg av fast eiendom. Han har autorisasjon til eiendomsmegling og gjennomfører oppgjør av eiendomshandel. Espen oppnevnes av Ringerike, Asker og Bærum tingrett som medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom.

Espen har særlig kompetanse knyttet til forbrukerrett og har erfaring med å bistå private og næringsdrivende ved tvister knyttet til kjøpsrett, håndverkertjenetester og boligkjøp. Han har prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett.

Som advokat er Espen analytisk, kreativ og har godt juridisk skjønn. Han er tydelig og ærlig i sin rådgivning og søker alltid å finne gode løsninger for sine klienter.

Fagområder

Erfaring

  • 2022: Advokat, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2018: Advokat, Consilium advokatfirma AS
  • 2016: Advokat, Forbrukeradvokaten AS
  • 2014: Advokatfullmektig, Forbrukeradvokaten AS
  • 2009: Eiendomsforvalter og regnskapsfører, Advokatfirmaet Førde AS
  • 2007: Partner, Dekano Invest AS
  • 2005: Megler, Exact eiendomsmeglere AS

Utdanning

  • 2016: Advokatbevilling
  • 2014: Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
  • 2005: Bachelor i eiendomsmegling, BI Oslo