Teknologi og IT

menu-sep
Teknologi blir en stadig viktigere og mer komplisert del av våre klienters virksomheter, og vi ser at mange har mye å hente på å involvere oss i anskaffelses- og digitaliseringsprosesser.

I Avokatfirmaet Dehn har vi omfattende erfaring med å bistå ved ulike teknologi og IT anskaffelser og prosjekter, både på leverandør- og kundesiden. Vi er opptatt av å følge med i den teknologiske utviklingen, og ha bransjekunnskap. Vi har god kjennskap til eksisterende standardavtaler med ulike ansvarsmodeller og metodikk med behov for tilpasninger, og kan også utvikle spesialavtaler.

Vi bistår på alle stadier fra planlegging av anskaffelsen, valg av avtale og tilpasninger, forhandlinger, prosjektgjennomføring med endringer og avtalerevisjoner, samt ved reforhandling og tvister. Vi deltar ofte som aktive medlemmer i klientens anskaffelses- eller salgsteam, men kan også ha en mer tilbaketrukket rolle som rådgiver.

I tillegg tilbyr vi bistand i IT- og digitaliseringsprosjekter for å sikre at løsningen tilfredsstiller relevant rammelovgivning som for eksempel krav til personvern og forbrukervern, samt rettighetsspørsmål.

Vi bistår med:

 • Lisensiering av programvare og IT-løsninger
 • Implementering av standard programvare med utvikling av tilpasninger og integrasjoner
 • Utvikling av programvare / løsninger
 • Forvaltning, vedlikehold og support
 • Service Level Agreements (SLA)
 • Drift og outsourcing
 • Skytjenester / Cloud Cumpting (IaaS, PaaS og SaaS)
 • Underleverandøravtaler og ulike samarbeidsavtaler
 • Digitalisering
 • E-handel
 • Personvern

Advokater innen Teknologi og IT:

Hedda Strømsodd Hosar
Grete Funderud Stillum