Dehn er Miljøfyrtårn-sertifisert!

menu-sep

I Advokatfirmaet Dehn er vi opptatt av miljøet, og har satt oss som mål å drive vår virksomhet på mest mulig klimavennlig vis. Arbeidet vårt med dette har ført til at vi er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn-ordningen er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som drives av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Ordningen er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Vi i Advokatfirmaet Dehn ønsker å stadig forbedre oss, og fastsetter derfor årlig konkrete mål for HMS og klima. Målene nedtegnes og innrapporteres i den årlige klima- og miljørapporten som innleveres til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Tidligere innleverte rapporter kan du lese her:

Les mer om Miljøfyrtårn her.